Gotland, Sverige

Plats

2019

Konstruktions start

2022

Färdigställs

Elvägsanläggningen i Visby

Vägen anläggs i båda riktningarna och delas upp i tre sektioner för att testa tekniken under dynamiska förhållanden

Lab tests

Integration

Tests and operation on test track

Dismantling

Test operation

Operation with professional driver

Commercial operation